Figury przydrożne

Obiekty sakralne

Na przestrzeni ostatniego stulecia, nie odnotowano w Palowicach tego typu obiektów sakralnych. Nie oznacza to, że mieszkańcy nie żywili kultu do powszechnie czczonych świętych. Figury instalowano zawsze albo w kapliczkach (św. Jan Nepomucen, św. Florian), albo w postumencie przydrożnych krzyży (Matka Boska Bolesna, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Niepokalana).

Pierwsza figura, wykonana z piaskowca skoczowskiego, pojawiła się wraz z oddaniem do użytku nowego przystanku kolejowego PKP Palowice-Kolonia. Figurę wykonał Alfred Buchta i ustawił na peronie tegoż przystanku. Uroczystość uruchomienia przystanku kolejowego oraz poświęcenia przez palowickiego proboszcza owej figury św. Katarzyny, patronki kolejarzy, miała miejsce 25 września 1993 r.

kaplice kapliczki nadrzewne kapliczki na słupie figury przydrożne